دفتر مرکزی تهران

 سعادت آباد-بالاتر از ميدان كاج-برج مادر- طبقه هفتم شمالي

کد پستی : ۱۷۵۷۷-۱۹۹۷۶

تلفن : ۲۲۳۵۷۰۳۰-۰۲۱

فکس : ۲۲۳۶۱۶۰۴-۰۲۱

ایمیل : sepehrkaramadan@yahoo.com


 

کارخانه

استان سمنان-شهرستان مهدی شهر (سنگسر)- میدان ورزش-انتهای بلوار کارگر-شرکت صنعتی روستا

کد پستی :۳۵۶۳۸۴۵۹۳۱

تلفن :  ۳۵۱۳ – ۳۳۶۴۲۵۱۳-۰۲۳

فکس : ۳۳۶۴۳۴۱۳-۰۲۳

ایمیل:info@roostaco.com