قطعات صنعتی و پیش مونتاژ

گروه صنعتی روستا با بهرمندی از تجهیزات و توانمندی ها و همچنین نیروی انسانی متخصص و متعهد توانمندی تولید انواع قطعات و پیش مونتاژهای  صنعتی سبک و سنگین در صنایع خودروسازی – نفت و گاز -پروژهای عمرانی و راه سازی-صنایع ریلی و … را داراست.