سازه های فلزی

گروه صنعتی روستا با بهرمندی از تجهیزات و توانمندی ها و همچنین نیروی انسانی متخصص و متعهد توانمندی طراحی و اجرای پروژهای سازه فلزی سنگین و سبک مرتبط با صنایع نفت و گاز – پالایشگاها-ساختمانی و عمرانی-راه سازی و ریلی در داخل و خارج از ایران داراست.