سیستم های بسته بندی و انبارش

گروه صنعتی روستا با بهرمندی از تجهیزات و توانمندی ها و همچنین نیروی انسانی متخصص و متعهد توانمندی طراحی و ساخت انواع سیستمهای بسته بندی و انبارش و باکس  پالتهای مخصوص و تاشو برای انواع کالاهای صنعتی را داراست.