مخازن و جعبه باکس های فلزی

گروه صنعتی روستا با بهرمندی از تجهیزات و توانمندی ها و همچنین نیروی انسانی متخصص و متعهد توانمندی طراحی و ساخت انواع مخازن و سیلو های فلزی در صنایع معدنی و غذایی و همچنین طراحی و ساخت انواع جعبه و باکس های فلزی برای صنایع مختلف را داراست.