گواهی نامه و افتخارات

02-certificate-B

 

 

گواهي نامه ها

 1367 كسب لوح تقدير كيفيت برتر از وزارت صنايع در سالهاي1372  الي

كسب اولين پروانه استاندارد در زمينه آبگرمكن در ايران در سال 1366

كسب لوح ويژه واحد نمونه كشور و دريافت پروانه تحقيق و توسعه از وزارت صنايع

دريافت گريدA ساپكو در سال 1377

كسب گواهي نامه بين المللي استاندارد ISO 9002 از شركت QMI كانادا در سال 1378

دريافت گريد B+ ساپكو بر اساس چك ليست جديد ساپكو (SOGEDAC90) درسال 1380

دريافت گريد A از شركت دسكو دريافت گواهي نامه بين المللي استاندارد QS9000 از شركت QMI در سال 1380

دریافت گرید A  از شركت مهركام پارس در سال 1381

در سال1382 ISO/TS 16949 از شركت MIC دريافت گواهي نامه

كسب لوح تقدير كيفيت به عنوان سومين سازنده برتر ايرانخودرو در سال 1383

گواهي تائيد صلاحيت آزمايشگاه با استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال 1384

دريافت گواهي نامه بين المللي استاندارد ISO/TS16949:2009 از شركت IMQدرسال 1389و 1393

دريافت گواهي نامه بين المللي استاندارد ohsas18001:2008 از شركت IMQدرسال 1389 و DAS در سال 1393

دريافت گواهي نامه بين المللي استاندارد ISO 9001:2008 از شركت IMQدرسال 1389 و 1393

دريافت گواهي نامه بين المللي استاندارد ISO14001:2007 از شركت IMQدرسال 1389 و DAS در سال 1393

دريافت گريد B ساپكو در سال 1390 اخذ امتياز 90 در مميزي طرح نظارت جوش از شركت ايرانخودرو در سال 1390

دريافت گواهي نامه ISO/ IEC17025 تاييد صلاحيت آزمايشگاه در سال 1390

دريافت گواهينامه ايمني در خصوص توليد باك از شركت ساپكو در سال 1391

دريافت گريد A ساپكو در سال 1393

دريافت گريد B+ سازه گستردر سال 1394

دریافت گرید  B در سال 1396براساس سیستم جدید ارزیابی جامع تامین کنندگان