post

بازدید نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی از گروه صنعتی روستا

دکتر احمد همتی نماینده منتخب شهرستان های  سمنان،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از گروه صنعتی روستا با مهندس علی قلعه بانی مدیرعامل گروه صنعتی روستا گفت و گو کردند.در این دیدار مهندس  قلعه بانی مدیرعامل گروه صنعتی روستا ضمن خیر مقدم به نماینده منتخب و هیئت همراه به تشریح فعالیت ها و ظرفیت های گروه صنعتی روستا پرداختند.                                           مهندس قلعه بانی گفت: گروه صنعتی روستا دارای قدمت و سوابق و موفقیتهای بسیاری در زمینه صنعت ایران بوده که با بهرگیری از تجهیزات و توانمندی های شرکت  صنعتی سپهرکارامدان (گروه صنعتی روستا) و با بهرمندی از نیروی انسانی متخصص و متعهد  دارای ظرفیت بالای سرمایه گذاری و تولید انواع قطعات فلزی صنعتی می باشد.
نماینده منتخب مردم شهرستان سمنان، مهدی شهر و سرخه  در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با برداشته شدن تحریم ها سرمایه گذاران خارجی و داخلی با حمایت دولت و مجلس بتوانند شرکت های صنعتی را مورد حمایت بیشتر خود قرار دهند.

کسب گرید A ساپکو و گواهی نامه اهتمام به کیفیت

با توجه به استراتژی های سازمان در راستای ارتقای سیستم ها و حرکت به سوی رضایت بیشتر مشتریان شرکت سپهرکارامدان (گروه صنعتی روستا) در پروژه مدل موفقیت پایدار ساپکو شرکت نموده و پس از پیاده سازی مدل تعالی ایران خودرو و الزامات SSR3 ساپکو موفق گردید در جایزه ملی کیفیت ایران خودرو لوح تقدیر سطح اهتمام به کیفیت را کسب نماید و پس از آن گرید A ساپکو دریافت گردید.

sapco a